Įtraukios akademinės aplinkos sukūrimas LGBTI+ asmenims

Panteion socialinių ir politinių mokslų universitetas

Panteion socialinių ir politinių mokslų universitetą 1930 m. įkūrė Švietimo atgimimo asociacija – tuomet jis vadinosi Laisvąja politinės ekonomikos mokykla. Tai yra penkta pagal įkūrimo datą aukštojo mokslo institucija Graikijoje ir pirmoji politikos mokslų ugdymo institucija. Šiandien Panteion universitetas turi devynis akademinius departamentus, kurie apima visą socialinių ir politinių mokslų spektrą, įskaitant devynis lyčiai dėmesį skiriančius dalykus ir tarpdisciplininę magistrantūros studijų programą „Lytis, visuomenė, politika“. Nuo 2006 m. Panteion universitete veikia Lyčių studijų centras – mokslinių tyrimų laboratorija, kuri atliepia dėstymo ir tyrimų poreikius lyčių ir socialinės politikos srityse bei analizuoja lyčių lygybės politikas tarptautiniame, Europos, nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse. Nuo 2016 m. kasmet organizuojamas „TEDxPanteionUniversity“ pristato puikias diskusijas su pagrindiniais lyčių ir/ar LGBT klausimų ekspertais, tyrėjais ir aktyvistais, informuojant plačiąją visuomenę ir ugdant jos sąmoningumą.

Panteion universitetas dalyvauja ES finansuojamų projektų vykdyme, tarp jų – projektų, kuriuos finansuoja Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (Rights, Equality and Citizenship, REC), „Erasmus+“ programa ir „Horizon 2020“.

Kaip projektą koordinuojantis partneris ir didelę patirtį sukaupusi mokslo institucija, Panteion universitetas yra atsakingas už bendrą valdymą, kokybės užtikrinimą ir mokslines veiklas „UniDiversity“ vykdymo metu.

Atėnų LGBTQ jaunimo bendruomenė „Color Youth“

„Color Youth“ buvo įkurta 2011 m., siekiant sukurti erdvę LGBTQ jaunimui geriau išreikšti save ir ginti savo teises! Įsivaizduojame pasaulį, kuriame homofobija, bifobija ir transfobija yra išnaikintos. Visuomenę, kurioje nėra jokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, lyties ar kūno. Mes labai spalvingus markerius ir jais piešiame spalvingą tikrovę. Mūsų misija – išryškinti problemas, su pareiškimu, ir drąsiai užsiimti vietą mus supančiame socialiniame ir politiniame paveiksle. Siekiame gerinti visuomenės informuotumą apie bendruomenės reikalavimus, taikyti institucinį spaudimą, kad būtų modernizuojamas teisinis reglamentavimas dėl lytinės tapatybės ir seksualinės orientacijos, ir sukurti stiprią jaunimo bendruomenę, mūsų veiklą kaip prieglobstis kiekvienam LGBTQ asmeniui.

Diversity Development Group

VšĮ „Diversity Development Group“ (DDG), įkurta 2012 m., yra ne pelno organizacija, kurios tikslas yra vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus prekybos žmonėmis, žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. DDG patirtis apima kokybinius ir kiekybinius tyrimus, migrantų integracijos rodiklių vertinimą, ir migracijos politikos stebėsenos priemones. Organizacijos strateginis tikslas yra gerinti ir valdyti įvairovę siekiant ugdyti visuomenę, kuri yra darni, tolerantiška ir socialiai atsakinga.

„Avvocatura per i Diritti LGBTI“

„Avvocatura per i diritti LGBT+“ („Teisininko profesija LGBT+ teisėms ginti“) yra teisininkų ir stažuotojų asociacija, įkurta 2007 m. siekiant stiprinti ir skleisti žinias apie LGBT+ asmenų teises (lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir interseksualų). Asociacija prisideda prie mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos apie LGBT+ aktualius klausimus teisės specialistų gretose, palaikydama pažangą ir siekdama, kad žmonių skirtumai būtų gerbiami. Asociacija teikia teisinę pagalbą homoseksualams, translyčiams ir interseksualams, kovojantiems su diskriminacija. Asociacija yra suteikusi tūkstančius nemokamų teisinių konsultacijų, tarp jų – teisinę pagalbą daugiau nei 500 tos pačios lyties porų, kurios susituokė užsienyje.
https://www.retelenford.it/

Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), įkurtas 1922 m. (atkurtas 1989 m.), yra vienas liberaliausių ir moderniausių universitetų Lietuvoje. Jo pelnytai užsitarnauta reputacija yra paremta liberalios studijų politikos laikymusi ir sėkmingų tarptautinių ryšių užmezgimu su kitais universitetais visame pasaulyje. Tai – atviras universitetas, kuriame tradicijos ir inovacijos persidengia ir papildo vienos kitas.

Brešos universitetas

Brešos universitetas yra Italijos valstybinis mokslinių tyrimų universitetas Brešoje, kuris buvo oficialiai įkurtas 1982 m. Dabar Brešos universitetas yra vidutinio dydžio universitetas, siūlantis kokybiškas studijų programas ir konkurencingus mokslinius tyrimus sveikatos, teisės, inžinerijos ir ekonomikos srityse. Universiteto tikslas – nuolat gerinti žmonių gyvenimo ir aplinkos kokybę tiek Brešoje (Italija), tiek visame pasaulyje, generuojant integruotas kultūrines ir technines žinias bei suteikiant ugdymą ir įrankius, kuriais sprendžiami šiuolaikiniai iššūkiai. Kalbant konkrečiau, Brešos universiteto Teisės katedra siekia kurti pažangius švietimo ir mokslo kelius, kurie atsižvelgia į didėjantį visuomenės kompleksiškumą ir novatoriškumą Šios misijos dėka buvo išplėtotas platus valstybinių institucijų, pilietinės visuomenės įstaigų, įmonių ir kitų akademinių institucijų tinklas.