συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα

Το έργο UniDiversity θα δημοσιεύει σε τακτικά διαστήματα πληροφορίες, αποτελέσματα και προωθητικό υλικό. Η γνώση που θα αποκτηθεί κατά την υλοποίηση του έργου θα διαδοθεί μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά έντυπα και περιοδικά, συμμετοχής σε εκδηλώσεις, διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, επιμορφώσεων και σεμιναρίων.